Anmälningsvillkor Hemmavasan Strängnäs

Din anmälan och ditt deltagande

  • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang.
  • Anmälningsavgift återbetalas inte.
  • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
  • Du kan inte sälja din plats vidare till annan person.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
  • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
  • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
  • Särskilt om covid-19: Om arrangemangen kommer att påverkas av covid-19 avseende restriktioner, myndighetsbeslut med mera förbehåller vi oss rätten att ändra i bansträckning, datum och tid för genomförande eller övriga förutsättningar för arrangemanget om vi bedömer att så måste ske för att aktuella coronaregler ska kunna efterlevas. Vasaloppet har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgift eller betala skadestånd som kompensation. Om arrangemanget måste ställas in av skäl hänförliga till corona har du rätt att flytta din startplats till nästkommande år.
  • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, eller andra liknande händelser, återbetalas inte anmälningsavgiften.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning inklusive ändring av eventdag.

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att kunna administrera din anmälan, hantera ditt resultat, publicera och tillhandahålla startlistor & resultatlistor.

Dina personuppgifter såsom namn, hemort, resultat, fotografier och tv-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar.

Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick från Vasaloppet till dig som deltagare. Personuppgifterna kommer även att lämnas ut till Strängnäsvasans samarbetspartner för att dessa ska kunna göra utskick med reklam och information. Antalet tillåtna utskick är begränsat.

Ditt namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på internet, eller används i andra publika sammanhang. Du kan också meddela oss om du inte önskar reklamerbjudanden eller vill ta del av övrig kommunikation från Strängnäsvasan och våra partners.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@hemmavasanstrangnas.se